Fotovoltaika pro zemědělství

Jednoduchost
Způsob fungování fotovoltaické instalace je poměrně logický a snadno pochopitelný. Články tvořící fotovoltaický panel jsou vystaveny sluneční energii, která vyrábí stejnosměrný proud. Stejnosměrný proud je střídačem měněn na střídavý a elektrická energie je dodávána do vnitropodnikové síťe. Přebytky lze odvádět do elektrické sítě distributora, nebo s nimi lze nabíjet akumulátory nebo tepelná čerpadla. 

Leasing

Největší výhodou je, že do nákupu fotovoltaické instalace nemusíte zapojovat vlastní prostředky a leasing lze zahrnout do provozních nákladů. To vede ke snížení daně z příjmu.

Ziskovost
Při současném neustálém zdražování energií a klesajících cenách fotovoltaických instalací je investice do fotovoltaiky výhodná a výnosná. Dalším faktorem je skutečná situace společností, které zřizují zařízení.

Spolufinancování
Spolufinancování fotovoltaické instalace je možné především díky Regionálním operačním programům. 

 

Přemýšlíte o ceně solárních panelů? Napište nám a my Vám zdarma vypracujeme cenovou nabídku.