Zdanění příjmů z FVE

Aktualizováno: 5.3.2021

Zdanění přetoků:

Od 1.5.2016 nejsou příjmy z přetoků elektřiny z výroben bez licence považovány za příjmy z podnikatelské činnosti. Na základě smlouvy s obchodníkem s elektřinou za ni lze inkasovat tržní cenu. Praxe ukazuje, že cena je však nulová nebo zanedbatelná.

Pokud tedy souhrn příjmů z příležitostných činností (patří sem nájmy movitých věcí, zemedělská výroby, příjmy z lesního a vodního hospodářství) nepřesáhnou 30 000 Kč, bude příjem osvobozen od daně z příjmů dle §10 odst 1 písmena a) Zákona o dani z příjmů.

Více informací Vám poskytne váš daňový poradce.