Rizika a bezpečný provoz FVE

 

Aktualizováno: 5.3.2022

Čím větší je obliba výroby vlastní elektřiny, tím častěji se objevují informace o požárech ve fotovoltaických instalacích. Přestože neexistují oficiální statistiky, které by zaznamenávaly příčiny a konkrétní případy poruch, je zřejmé, že fotovoltaická elektrárna je elektrické zařízení, které může způsobit zkrat nebo dokonce požár. O jejich pravděpodobných příčinách a také způsobech, jak snížit riziko požáru, si povíme v tomto článku.

Vadný solární panel

Fotovoltaický panel, stejně jako každé zařízení připojené k síti, může být přímou příčinou jeho zkratu v důsledku výrobních chyb. V nejlepším případě se zničí jen samotný panel a pojistka zachrání zbytek zařízení v domě. Ale abyste minimalizovali pravděpodobnost přehřátí nebo vyhoření součástí naší instalace, nezapomeňte si vybrat známé značky s příslušnými certifikáty. To vám samozřejmě nedává 100% jistotu, že k nehodě nedojde, ale použití kvalitní techniky od ověřených značek vám rozhodně umožní klidnější spánek!

Chyby při montáži

Aby celá fotovoltaickéá elektrárna dobře a bezpečně fungovala, musí být správně instalována na nejslunnějším místě a s dostatečnými vzdálenostmi od střešní krytiny a hrany střechy. Panelům musí být umožněno, aby větraly. Montáž by měla být provedena pomocí háčků, upevňovacích šroubů, svorek a hliníkových lišt.  

Přetížení systému s fatálními důsledky může způsobit nesoulad mezi jednotlivými komponenty a výkonem instalace. Kdy je například použit malý střídač k počtu kabelů.

Častou nectností nezkušených montážníků je svazkování kabelů. Těmto praktikám je třeba se zejména vyvarovat a v případě potřeby nastavování vodičů se doporučuje používat rychlospojky doporučené výrobcem panelů a určených pro fotovoltaiku.

Mějte na mysli, že fotovoltaická elektrárna je elektrické zařízení. V některých jeho částech může být až 1000 V.  Dbejte na řádné uzemnění a ochranu konstrukcí před úderem blesku. Vždy používejte bleskojistky a do jejich konstrukce nijak amatersky nezasahujte.

Více o instalaci na konkrétní typy podkladu v našem článku: Instalace panelů na lepenkové střechy, tašky, ocelové tašky.

Nedbalost obsluhy

Pravidelný servis je důležitý pro to, aby se každé elektrické zařízení těšilo dlouhému a bezproblémovému provozu. Jak již bylo řečeno, FVE je elektrické zařízení a proto by mělo procházet pravidelnými kontrolami (revizemi) po celou dobu životnosti zařízení. Kontrolou, by měla odhalit případné nedostatky. Například poskozenou izolaci, poškozené konektory, mechanicky poškozené panely nebo odpadlé uzemnění. Při kontrole můžete odhalit i zatékání do konstukce a včas vše nechat opravit.

Proto by bylo vhodné, aby pravidelné kontroly instalace prováděla nezaujatá zavedená firma, které důvěřujete. Její revizní technik vám pak potvrdí bezpečnost FVE po elektrické stránce. Mnohdy vám i doporučí vhodný postup opravy nebo výměny. 

Přivolání nezávislé odborné firmy oceníte, pokud máte podezření, že vás dodavatel fotovoltaiky používá praktiky, kterými se chce bránit záručním opravám.

 

Mytí FVE panelů a odstranění nečistot

Mytí fotovoltaických panelů je jednou z činností, kterou by měl majitel fotovoltaické elektrárny občas udělat. Není to potřeba dělat často, ale zkušenosti ukazují, že čisté fotovoltaické panely mají výrazně vyšší účinnost. 

Pokud se rozhodnete umýt solární panely sami, pamatujte, že nesmíte čistit vysoce zahřáté povrchy panelů. Náhlá změna teploty by způsobila jeho poškození. Nepoužívejte také chemikálie, které k tomu nejsou určeny. Před mytím vypněte zařízení z provozu, první z panelů zakryjte neprůhlednou dekou a zkontrolujte neporušenost izolace na přívodech všech panelů. Přeci jenom budete pracovat na elektrickém zařízení s vodou. Elektrárna reaguje na světlo a tak i po vypnutí je zařízení pod napětím, i když jsou odstaveny střídače! Panely jsou tak citlivé, že vyrábí elektřinu i při soumraku a rozbřesku. Reagují i na pouliční osvětlení, refrektory nebo okolní požár.

Způsob a postup mytí fotovoltaických panelů je vhodné konzultovat s dodavatelskou firmou.

Kromě mytí panelů je důležité z povrchu panelů odstraňovat také listí a sníh, které drasticky snižují potenciál výroby energie celé instalace, vytvářejí stín nebo dokonce váhu, která může poškodit konstrukci. 

 

Nebezpečí elektrického oblouku

Zdá se, že elektrické oblouky (zkraty) jsou nejčastější příčinou požárů ve fotovoltaických instalacích. Obvykle jsou způsobeny chybami při montáži, vadami výrobku (např. vadné pájení uvnitř panelu) nebo mechanickým poškozením způsobeným např. překousáním kabelů zvířaty.

Uvědomte si, že solární panely jsou navzájem propojeny a vodiči je vyrobená elektřina vedena do střídače. Při osvětlení panelů zde tečou vysoké proudy. Pokud dojde k rozpojení kontaktů konektoru nebo přetržení vodičů, vznikne elektrický oblouk, v kterém se ionizuje vzduch a dále protéká proud. Tento jev generuje vysokou teplotu (až 3000 stupňů Celsia!), která může dokonce roztavit sklo a stát se přímým zdrojem požáru. 

V České republice i v sousedním Slovensku je oblouková ochrana stále jen doporučenou doplňkovou formou požární ochrany. Proto vám doporučujeme používat automatické odpojení pomocí AFDD nejen na vaší solární elektrárně, ale i na koncových obvodech pro prostory s nebezpečím požáru v důsledku povahy zpracovávaných materiálů (např. ve stodolách, v obchodech s látkami, v papírnách), v prostorách s nenahraditelným bohatstvím a ložnicích a dětských pokojích.

Proto připomínáme, jak je důležité, aby instalace byla provedena pečlivě. Samozřejmě vás nenabádáme, abyste si obloukové detektory kupovali sami! Vyplatí se však věnovat pozornost tomu, zda firma, kterou si vybereme jako servisního technika, má ve svých službách právě kontrolu instalace detektorem.

Aby se vaše vlastní solární farma neproměnila v noční můru, vyplatí se důvěřovat profesionálům, kteří se mohou pochlubit četnými školeními a certifikáty kvality a také zkušenostmi na trhu. Člověk by se přitom neměl nechat primárně ovlivnit cenou, ta totiž v tomto případě nemusí prokazovat kvalitu služby. Pamatujte, že fotovoltaické požáry jsou na rozdíl od zdání vzácné, což nás nezbavuje povinnosti dodržovat základní pravidla požární ochrany odpovídající technickým specifikacím jednotlivých instalací.

Hašení požárů na fotovoltaických elektrárnách

„Základním pravidlem při hašení fotovoltaiky je, že se hasební zásah vede, jako by se jednalo o zařízení pod napětím, protože ani při odpojení fotovoltaických panelů od střídače, nelze vyloučit, že vodiče vedoucí od fotovoltaických panelů budou pod napětím. Hašení těchto panelů je pro hasiče velmi náročné. Elektrické napětí na fotovoltaickém panelu může dosahovat 20 až 40 V, panely se většinou sériově propojují do sekcí. Výsledné napětí stejnosměrného proudu odcházejícího z propojených panelů může být až 1000 V. Je tedy nutné zabránit šíření požáru, chránit nosné konstrukce, aby nedošlo ke ztrátě nosnosti. Hasiči se musí vyhýbat kontaktu s vodivými částmi střechy. Kdo by se dotknul fotovoltaických panelů, riskuje úraz elektrickým proudem, jehož účinek může být fatální,“ popisuje Vendula Horáková, mluvčí hasičů HZS Pardubického kraje.

Zdroj: https://pardubicky.denik.cz/pozary/horely-fotovoltaicke-panely-na-strese-vzaly-s-sebou-cely-dum-20180604.html

Praktická doporučení pro bezpečnost a požární prevenci střešních FVE

Následující text přebíráme ze stránek hzscr.cz z článku kpt. Mgr. Libor Pospíšila, krajského vyšetřovatele požárů.

"Při řádné instalaci a pravidelné údržbě je fotovoltaická elektrárna (FVE) naprosto bezpečná technologie. Nicméně je žádoucí být informován o tom, jak se zachovat, když v budově se solární elektrárnou vznikne požár."

Malé střešní solární elektrárny budou v České republice hrát čím dál tím důležitější roli v energetice. S poklesem cen a dotačními programy, jako je Nová zelená úsporám, lze očekávat, že víc a víc Čechů přejde na výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu.

Vzhledem k tomu, že byla shledána velmi špatná nebo nedostatečná informovanost nejen vlastníků FVE, ale i stavebníků a dalších státních orgánů, byla založena pracovní skupina Fire, která sdružuje dborníky z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Solární asociace a zástupce instalační a servisní společnosti Photon Energy Operations.

Společným cílem pracovní skupiny Fire je informovat vlastníky střešních fotovoltaických instalací, ale i instalační firmy a další orgány o zásadách požární ochrany a bezpečnosti solárních elektráren.

Pracovní skupina vydala společnou publikaci Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací FVE a opatření požární prevence“, která má za cíl chránit fotovoltaické elektrárny před rizikem požáru. Publikace se tématice věnuje komplexně.

Při řádné instalaci a pravidelné údržbě je fotovoltaika naprosto bezpečná technologie, je ale také dobře vědět, jak se zachovat, když v budově se solární elektrárnou vznikne požár.

Komplexní pohled na bezpečnost

Každý majitel FVE nebo pracovník odborné instalační firmy by měl dbát na protipožární bezpečnost od úplného začátku projektování střešní elektrárny, přes její instalaci, k provozu a údržbě FVE.

„Brožura má tedy spíše preventivní charakter. Pokud je fotovoltaický panel nainstalován na střechu předepsaným způsobem, riziko vzniku požáru je minimální. Výroba elektřiny ze slunce se proto řadí k nejbezpečnějším,“ říká Veronika Hamáčková, výkonná ředitelka Solární asociace.

„Instalace fotovoltaických zařízení na stavby jsou progresivním krokem ke snižování zátěže životního prostředí, ovšem vždy musí jít ruku v ruce s dalšími základními požadavky, jako jsou mechanická odolnost, bezpečnost při užívání nebo právě požární bezpečnost. Vzniklá publikace je významná tím, že svými doporučeními nastavuje standardy pro instalaci a provoz FVE z hlediska požární bezpečnosti, což v české praxi doposud chybělo,“ vysvětluje Antonín Lupíšek z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT.

Příručka Zásady protipožárního zabezpečení

Expertní tým zpracoval zásady nejen pro nově plánované instalace, ale i pro stávající. Brožura obsahuje i nejdůležitější informace pro situaci, kdy bohužel dojde k požáru v budově, který může zasáhnout i střešní solární elektrárnu.

„S očekávan ou výstavbou střešních solárních elektráren v České republice je naprosto nezbytné spolupracovat na prevenci rizika požáru“, dodává krajský vyšetřovatel požárů Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Libor Pospíšil. Tato publikace si bere za cíl nejen zvýšení povědomí veřejnosti o protipožárních  zásadách, ale i zvýšení bezpečnosti samotných hasičů a záchranářů.“

Přesto, že riziko vzniku požáru na samotné elektrárně je minimální, je rozumné jej pomocí pravidelného servisu a údržby dál snižovat. „Jedná se především o pravidelné preventivní kontroly a provedení oprav dřív, než dojde k poškození komponent“, vysvětluje ředitel společnosti Photon Energy Operations, která se zabývá servisem a provozem solárních elektráren. „Pomoc zde může i dobrý monitoring elektrárny a kontinuální vyhodnocení dat z výroby elektřiny“, dodává Calda.

Zdroj: http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2016040804/prakticka-doporuceni-pro-bezpecnost-a-pozarni-prevence-stresnich-fve-08-04-2016&rw=ADMTZ123&rt=photon+energy#.V4jYcKJ7rXl

Brožura je ke stažení ZDE