Stavební zákon

Každého asi zajímá otázka "Potřebuji stavební povolení na montáž fotovoltaické elektrárny?"

V mnoha případech ne, v některých ano. Je třeba se řídit zákonem 183/2006 Sb., který se také označuje jako Stavební zákon. Úprava z roku 2006 bude v platnosti až do poloviny roku 2023. Od 1.7.2023 se některé postupy změní.

Doporučujeme Vám si stáhnout a přečíst metodickou příručku Ministerstva pro místní rozvoj a umisťování, povolování a užívání fotovoltaických staveb a zařízení.

Příručku si můžete stáhnout  na tomto odkazu Příručka ke stažení.

Dozvíte se zde něco o fotovoltaických systémech a jsou zde informace a pokyny pro stavební úřady, jak povolovat různé fotovoltaické systémy.

 

FVE na střechách rodinných domů

Pokud se rozhodnete umístit FVE systém na rodinný dům, bude se ve většině případů jednat podle stavebního zákona o změnu dokončené stavby. Předpokládáme, že si fotovoltaickou elektrárnu zřizujete na střeše své nemovitosti pro přednostní zásobování samotného domu. I po instalaci FVE se nebude tedy měnit způsob využívání nemovitosti a rodinný dům zůstane rodinným domem, chata chatou atd., Stavební povolení nebudete potřebovat, dokonce nebude potřeba ani ohláška stavby. Existují vyjímky, které upravuje §103 1.písm d).

§ 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona - stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou. 

Většina instalací na rodinných domů v České republice splňuje uvedené podmínky a proto takové FVE systémy lze uvést do užívání bez kolaudačního rozhodnutí.

Komplikace čekejte, pokud se vaše nemovitost bude nacházet v památkové zoně nebo pokud bude kulturní památkou. V případech, že byste nesplňovali některou z výše uvedených výjímek bude podle § 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.třeba ohlášení stavby.

FVE na bytových domech a chatách

Podle §104 Ohlášení vyžadují stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, nebo stavby 13 do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m. V ostatních případech bude nutné žádat o stavební povolení.

 

Uvedení do provozu a užívání

Z pohledu Stavebního zákona platí, že pokud vyvolané stavební úpravy stávající stavby nevyžadovaly stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, nevyžadují oznámení stavebnímu úřadu (§ 120 stavebního zákona) ani kolaudační souhlas (§ 122 stavebního zákona).