Montáže

Montáž FVE na střechu, zprovoznění zdroje

Fotovoltaická elektrárna je elektrické zařízení, které obsahuje elektrické a mechanické části

  • Fotovoltaické panely - jejich počet závisí na výkonu požadované instalace a samotném výkonu jednotlivých panelů.
  • Invertor (střídač) - Zařízení, které převádí stejnosměrný proud na střídavý
  • Měřič výroby a spotřeby energie. (obousměrný elektroměr vám dodá a namontuje distributor el.energie)
  • Montážní systém - mechanické prvky, kterými se připevňují panely a instalace na střechu a budovu. Jsou voleny s ohledem na mateiál budovy a střechy.
  • Kabely a příslušenství - sem patří kabely, bleskojistky, jističe, proudové ochrany. Vesmě s se jedná o věci, který každý elektrikář má v příručním skladě a neustále po ruce.