Umístění a provoz FVE

Určitě vás zajímá jaká jsou specifika montáže na váš typ střešní kratiny. Připravili jsme pro vás několik užitečných informací pro montáže fotovoltaické elektrárny. Mějet však na paměti, že u všech typů montážních instalací je třeba také přemýšlet nad způsobem védení kabeláže ke střídači. Je třeba také pamatovat na to, že instalace panelů je možná ve dvou variantách: horizontálně a vertikálně. Horizontální instalace však vyžaduje více nosných konstrukcí, a proto se cena celé instalace zvyšuje a navíc zvyšuje její hmotnost o další prvky. Ze stejného důvodu vyžaduje horizontální instalace o něco více času než vertikální instalace.

Způsob instalace fotovoltaických panelů závisí na velikosti a typu použitého systému. Před zahájením instalace fotovoltaických článků by proto mělo být připraveno podrobné schéma montáže. K tomu potřebujete instalační manuál pro výpočet přesného počtu komponent, které by měl celý systém obsahovat. Poté je nutné naplánovat umístění každého z prvků. Důležité je, že každý typ instalace vyžaduje jiné prvky a jiný způsob montáže. Proto připomínáme, že po rozbalení stavebnice pro svépomocnou montáž zkontrolujte, zda obsahuje všechny požadované prvky.

Při vstupu na střechu a práci s elektrikářem bezpodmínečně dodržujte pravidla BOZP!

Instalace na lepenkové střechy

Instalace na plechové střechy

Instalce na keramické střešní krytiny (tašky)

Instalce na eternitové střechy

 

FVE na lepenkovkových střechách

Lepenkové střechy se především vyskytují na plochých střechách nebo střechách s mírným úhlem sklonu. Montáž se prování přímo do střechy ideálně nad trámy a pro montáž se používají speciální vruty s těsněním. Spoje je pak ještě překryjí lepenkovým pásem a tím se zabrání zatékáním do konstrukce. Výhodou instalace na lepenkovou střechu je snadná možnost odvětrání panelů. Možnost proudění vzduchu kolem solárního panelu příznivě působí na účinnost a ovlivňuje pozitivně životnost panelů.

FVE na plechových střechách

Montáž na plechovou střechu patří k těm jednodušším, protože montáž nevyžaduje demontáž krytiny. I zde platí že držáky se šroubují do krokve. Otvory pro vruty jsou provedeny přímo v plechových střešních taškách a v nich jsou umístěny závěsné vruty, které by měly obsahovat těsnění, aby se zabránilo zatékání do střechy. V praxi se kromě standardního těsnění někdy k zajištění vyvrtaných otvorů používá silikon. Poté se namontuje adaptér, ke kterému jsou přímo připevněny hliníkové lišty. Po vyrovnání celé konstrukce se namontují panely na kolejnice a to pomocí svorek.

FVE na taškové střeše

Keramická taška je velmi oblíbeným typem střešní krytiny, ale samotná montáž je časově náročnější. K instalaci panelů na střechy s keramickými taškami budete potřebovat příslušenství, jako jsou háky na dlaždice a střešní držáky. Nejprve je potřeba umístit střešní krokve a to znamená odstranit jednotlivé tašky a dostat se na nosné konstrukce. Přímo na krokve se pomocí minimálně 4 ks vrutů připevňují střešní držáky do míst,kde se odebraly tašky. Taška se po uchycení a očištění zase vrátí nazpět. Zde je na místě připomenout, že je potřeba mít k dispozici náhradní tašky. Zkušenosti ukazují, že se občas některé rozbijí nebo poškodí a je nutná jejich výměna. Kolejnice pro připevnění panelů se montují do připojených držáků.

FVE na eternitových střechách

Máte ještě starší eternitovou střechu? Nepotěšíme vás. Montáž na tento typ střechy není prakticky možná. Staší eternitové šablony jsou křehké a nevydrží dodatečnou montáž fotovoltaiky. Hrozí nekontrolované zatékání do půdních prostor. Střechu je nutné nejprve zrekonstruovat. Pokud nechcete platit vysoké náklady za nové krovy, musíte použít lehkou střešní krytinu. Pokud máte stávající bednění pod eternitovou střechou v pořádku, využijte ho a nainstalujte na něj šindele například IKO Cambridge. Ušetříte tím deseti-tisíce a budete mít pěknou a odolnou střechu a naní funkční fotovoltaiku.