Jak pořídit FVE elektrárnu?

*Jak zřídit a objednat FVE?

Fotovoltaická elektrárna je elektrické zařízení, které obsahuje elektrické a mechanické části. Pro odborníky je to výrobna. V případě, že výkon výrobny nepřekročí 10 kW, tak zřizujete MIKROZDROJ pro VLASTNÍ POTŘEBU. Pro provoz mikrozdroje nebudete potřebovat licenci a ve většině případů ani stavební povolení.

Mikrozdroj připojujete v souladu s § 28, odst. 5 a 6 Zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve standardním režimu.

 

STANDARDNÍ NEBO ZJEDNODUŠENÉ PŘIPOJENÍ MIKROZDROJE?

Je potřeba se rozhodnout, co se bude dít s energií, kterou nespotřebujete, podle toho podáte žádost.

Standardní proces uplatníte v případě, že plánujete nespotřebovanou vyrobenou elektrickou energii dodávat do distribuční soustavy (tzn. sjednáte si rezervovaný výkon), nebo budou v odběrném místě naměřeny hodnoty impedance, které překračují povolené mezní hodnoty pro zjednodušené připojení mikrozdroje. 

Zjednodušený proces připojení mikrozdroje je určen žadatelům, kteří budou elektřinu vyrábět pouze pro vlastní spotřebu a zajistí technologické vybavení mikrozdroje tak, aby nebyla vyrobená elektrická energie dodávána do distribuční soustavy, a zároveň splní limitní hodnoty impedance proudové smyčky v místě připojení.

Pokud se numíte rozhodnout, doporučujem STANDARDNÍ PROCES.

Zjistěte si, kdo je Vaším distributorem elektrické energie. Distributor elektřiny je vlastníkem elektrického vedení a elektroměru, prostřednictvím kterého se elektrická energie dostává z elektrárny až ke koncovému zákazníkovi. Nejedná se tedy o toho, kdo vám elektickou energii prodává. Dodavatel elektřiny je společnost, která nakupuje elektrickou energii s cílem ji následně prodat především koncovým zákazníkům, případně velkoodběratelům. Trh s elektřinou byl liberalizován v roce 2006. Od té doby vzniklo na českém trhu přes 350 alternativních dodavatelů elektřiny.

 

EG.D (dříve E.ON Distribuce) – Jihočeský kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj
PREdistribuce – Praha a Roztoky u Prahy
ČEZ Distribuce – Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj

 

Ve většině případů jím bude ČEZ Distribuce. Proto navštivte tyto stránky. https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-vyrobce

Zde se dozvíte podrobné informace v aktuálním znění.