Jak zjistit potřebný výkon klimatizace a tepleného čerpadla vzduch - vzduch

Jak zvolit výkon klimatizace k velikosti místnosti?
3,5 KW, 5 KW, 7 KW

Již několik let roste zájem a prodeje v segmentu pokojových klimatizací. Není divu, protože klimatické změny pociťujeme každým rokem více a více a v letních měsících zažíváme rekordně vysoké teploty přesahující 30 °C. Nejen z tohoto důvodu stále častěji přistupujeme k instalaci klimatizačního systému. Klimatizace jsou dnes díky vývoji technologií jeiž zařízení s celoročním provozem, která lze v případě potřeby využít k vytápění místností v přechodných obdobích. Existují modely v nabídce Rotenso, které mohou být jediným zdrojem tepla. Tyto jsou vybavené paketem pro celoročního provozu. Podívejte se, jak správně určit chladicí a topný výkon klimatizace.

Populární způsoby výběru výkonu klimatizace (plocha / objem)

3,5KW, 5KW nebo 7KW klimatizace

Jak již bylo uvedeno, stále vyšší energetická účinnost a lepší účinnost v režimu vytápění dělá z instalace do vzduchotechniky bytu velice dobrou investici, která se Vám vrátí finančně, v podobě celoroční tepelné pohody a samozřejmě v podobě vyššího životního standardu. Abychom však při nákupu klimatizace dosáhli maximálních výhod, měli bychom pečlivě vybírat zařízení, které odpovídá našim potřebám, abyste zbytečně nepřepláceli a poměr cena - výkon byl nejoptimálnější.

Jak to udělat? 

Nejdůležitější je vybrat zařízení se správným výkonemNejběžnějším způsobem výběru výkonu klimatizace je přepočet plochy místnosti v m2 nebo objemu m3 na kilowatty. Přibližně se předpokládá, že 1 m 2 znamená potřebu 100W výkonu (platí pro místnosti se standardní výškou 2,4 m) a 1 m odpovídá příkonu 40 W.

Ukažme si to na příkladu:

Výběr výkonu klimatizace podle plochy místnosti:

 • Chladicí výkon [W] = velikost místnosti [m2] * 100W
 • Topný výkon [W] = analogický.

Výběr výkonu klimatizace podle objemu místnosti:

 • Chladicí výkon [W] = objem místnosti [m3] * 40W
 • Topný výkon [W] = analogický.

Výše uvedený výpočtový model ukazuje, že profesionálové nejčastěji navrhují pro modelové obytné prostory klimatizace s následujícími výkony:

Mezi pokojovými klimatizacemi Rotenso najdeme mnoho modelů s výše uvedenými výkony s velmi dobrými parametry v režimu chlazení i topení. Výběr bude záviset na vašem vkusu, preferencích příslušenství a funkcí.

Výše uvedený model výpočtů pro stanovení potřeby chladicího / topného výkonu využívají většinou instalační firmy a zákazníci, ale je třeba zdůraznit, že ideální stav je, když vzduchotechniku ​​vybrala montážní firma nebo projektant VZT. Kromě plochy a kubatury existuje mnoho dalších faktorů, které určují, že poptávka po výkonu chlazení/topení může být menší nebo větší.

Další proměnné, tedy účel, typ budovy, počet osob

Pokud tedy nemáme projekt, nechceme mít další náklady a zároveň chceme přesně vybrat výkon klimatizace, měli bychom navíc kromě velikosti zohlednit i následující faktory:

 • stavební technologie (zejména izolace)
 • umístění stavby ve vztahu ke světovým stranám
 • množství a kvalita zasklení
 • účel místnosti
 • počet lidí a zařízení

Je zcela zřejmé, že požadavky na výkon chlazení/topení budou jiné u nové dobře izolované budovy s okny s trojskly a jiné u podkrovního pokoje v nezatepleném starém domě. Je také důležité si uvědomit, že existuje také vztah mezi počtem osob a požadavkem na výkon klimatizace. odkud to pochází? Inu, jak každý člověk v místnosti, tak každé aktivované elektrické zařízení je jakýmsi „topidlem“, které přenáší teplo do okolí. Pro zajímavost, přibližná hodnota dodatečného tepelného zisku od člověka v závislosti na tom, co dělá:

 • Sedící osoba ~ 100W
 • Osoba, která jedí ~ 200W
 • Osoba cvičící ~ 350W

Suma sumárum, čím více lidí a pracujících zařízení (dodatečný tepelný zisk přepočtený podle výkonu zařízení), tím větší je požadavek na chladicí výkon klimatizace. Vlastnosti samotné budovy (technologie, izolace, sluneční záření) hrají ještě důležitější roli při výpočtu potřeby chladicího výkonu, který by měl být vypočten podle toho:

 • okna na jih: + 20-30%
 • špatná izolace místnosti: + 10-20%
 • obývací pokoj s kuchyní + 10-20%
 • podkroví + 30-50%
 • zařízení a stroje (předpokládá se chladicí výkon 1:1 k elektrickému výkonu zařízení)

Níže je uveden vzorec pro výpočet chladicího nebo topného výkonu klimatizace s přihlédnutím k dalším proměnným, např. umístění a technologii budovy, doplňkovým zdrojům tepla v místnosti:

Výběr podle plochy místnosti:

 • Chladicí výkon [W] = zdroj tepla [W] + (~ 100W • m 2 ).
 • Topný výkon [W] = analogický.

Výběr podle objemu místnosti:

 • Chladicí výkon [W] = zdroj tepla [W] + (~ 40W • m 3 ).
 • Topný výkon [W] = analogický.

Příklady výběru výkonu klimatizace pro konkrétní podmínky

Níže uvádíme příklady výpočtu potřeby chladicího / topného výkonu klimatizace s přihlédnutím ke klíčovým tepelným ziskům:

3,5 kW klimatizace pro jakou oblast?

Příklad 1: Obývací pokoj 30 m2 s balkonovými okny na jih, potřeba klimatizace a topení:

(30 • 90) + 30 % = 3510W = 3,51 kW, udávaný výkon zařízení je 3,5 kW,

Vysvětlení:

30 - plocha 30m2

90 - příkon 90W / m2

+ 30 % - dodatečný výkon pro pokrytí tepelných zisků vyplývajících z velkého jižně orientovaného zasklení (sluneční svit většinu dne)

Poznámky: výběr zařízení s vestavěným zimním paketem

Navrhovaný model klimatizace: Rotenso Imoto I35X

5KW klimatizace pro jakou oblast?

Příklad 2. Byt v činžovním domě, pokoje výška 3,5 m, obývací pokoj s kuchyňským koutem 35 m 2 , 2 ložnice x 10 m 2

Požadavek na chladicí výkon vypočítáme v souladu s kubaturou [m 3 ]:

(35 • 3,5 • 40) + (10 • 3,5 • 40) + (10 • 3,5 • 40) = 4900W + 1400W + 1400W = 7000W = 7,7 kW

Vysvětlení:

35, 10, 10 - podlahová plocha v m2

3.5 - výška místností

40 - příkon 40W/m 3

Navrhovaný systém klimatizace: multi split na bázi nástěnných jednotek 5,3 kW + 2,1 kW + 2,1 kW s jednotkou 8 kW ( vnitřní jednotky Rotenso Imoto I50Xi a 2 modely Rotenso Imoto I21Xi s jednotkou Rotenso Hiro H80Xm4 ).

Poznámky: v případě nepravidelných místností nebo s jinou než standardní výškou jsou výpočty založeny na kubaturě v m3 .

 

Příklad 3: Jídelna v restauraci 100m 2 určená pro 40 osob, okna orientovaná na sever, potřeba pouze zařízení pro klimatizaci:

(100 • 80) + (40 • 200) = 16000W = 16kW udávaný výkon zařízení je 16 kW.

Vysvětlení:

100 - plocha 100m2

80 - příkon 80W / m2

40 - počet osob větší výkon pokrývající klíčové tepelné zisky z prosluněného zasklení

200 - zisky na osobu, která jedí 200 W / osobu.

Navržený model klimatizace : kazetová Rotenso Tenji T160X nebo potrubní Rotenso Nevo N160X.

 

Příklad 4: Pokoj v bloku 22 m2 s balkonovým oknem orientovaným na slunný jih , potřeba klimatizačního zařízení:

(22 • 100) + 20 % = 2640W = 2,64 kW udávaný výkon zařízení 2,6 kW,

Vysvětlení:

20 - plocha 20m2

100 - příkon 100W / m2

+ 20 % - více výkonu pro pokrytí klíčových tepelných zisků z prosluněného zasklení

Navrhovaný model klimatizace : Rotenso Ukura U26X

Výše uvedené dobré jsou pouze pro informaci. Správný výběr by měl být proveden na základě místního šetření zohledňujícího individuální podmínky pro daný prostor.